Business

Klik untuk memesan Web Hosting dengan jaringan terbaik dan tercepat saat ini

Naskah Perjanjian Pela Negeri Tihulale - Huku

Isi Naskah Perjanjian Pela Negeri Tihulale - Huku
Berikut ini adalah Isi Naskah Perjanjian Sumpah Pela antara Negeri Tihulale - Negeri Huku   :

Upu Loterumi ooo,
Ume ooo,
Huran ooo,
Limatai ooo,
Aman ain rua, Huku-Tihurale i,
Mi tarima sopa, sopa ooo,
Ale sei a he aman rua,
Mahina ke e malona,
Tamata hira i ke ahuntai mau i
Sei sahu sopa le,
Ei Supu Hukuman, Hukuman Oooo

1.
Huku ta boleh tupa Ruma Tihurale i
Tihurale i ta boleh tupa Ruma Huku
Huku ta boleh pakai souraha i hei Tihurale i
Tihurale i ta boleh pakai souraha i hei Huku
Ale sei sahu sopa le, ei supu hukuman
Seri tahuxu hua i teru
Pina hatu hua i teru
Pina puti utun teru
2.
Huku ta boleh lepe minat wa Tihurale i
Tihurale i ta boleh lepe minat wa Huku
lopu, seit wa Tihurale i
lopu, seit wa Huku
Huku ta boleh lepe hau wa Tihurale i
Tihurale i ta boleh lepe hau wa Huku
3.
Huku ta boleh tihi Tihurale i ein hua wala i
Tihurale i ta boleh tihi Huku ein hua wala i
4.
Huku ta boleh titi Tihurale i tura wael e
Tihurale i ta boleh titi Huku tura wael e

Ale sei a sahu sopa rua nala haa
Ein hukuman tamelen tura itate ele hola uran
Hira manahu nala aman ele manu

Hiooooo . . . . . . Hioooo . . . . . Hiooooo

Mese . . . . . Mese . . . . . Mese . . . . .


Jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia isinya sebagai berikut ! 

Tuhan Yang Maha Esa
Tanah
Bulan
Matahari
Dua negeri, Huku-Tihulale
Terimalah sumpah ini
Barangsiapa dari kedua Negeri
Laki atau Perempuan
Laki-laki Dewasa maupun anak-anak kecil
Siapapun yang melanggar sumpah ini
Ia akan mendapat hukuman

1.
Huku tidak boleh kawin dengan Tihulale
Tihulale tidak boleh kawin dengan Huku
Huku tak boleh tunangan dengan Tihulale
Tihulale tak boleh tunangan dengan Huku
Siapa yang melanggar Sumpah, ia akan dihukum denda
Gong tiga buah
Piring mai 3 buah
Piring putih 300 buah

2.
Tidak boleh langsung dengan tangan Huku memberi ke tangan Tihulale
Tidak boleh langsung dengan tangan Tihulale memberi ke tangan Huku
senjata, ke tangan Tihulale
senjata, ke tangan Huku
Huku tidak boleh memberi api kepada Tihulale
Tihulale tidak boleh memberi api kepada Huku

3.
Huku tak boleh menggunting rambut Tihulale
Tihulale tak boleh menggunting rambut Huku

4.
Huku tak boleh menyiram Tihulale dengan air
Tihulale tidak boleh menyiram Huku dengan Air

Barang siapa yang melanggar sumpah
maka guntur akan menyambarnya
hujan besar turun negeri tenggelam

Hiooooo . . . . . . Hioooo . . . . . Hiooooo
Teguh . . . . . Teguh . . . . . Teguh . . . . .

Post a Comment

0 Comments